top of page
116 - Tour 2023-2025
116-108 - Bild3 - Tagung Wien Nov. 2023.jpg

Tour 2023 - 2025 | Europe

Klagenfurt       19.01. 2024                

Baden               16.02. 2024                

Innsbruck        08.03.2024       

Steyr                  05.04.2024      Museum Arbeitswelt

Zürich               23.05.2024

München         Juni 2024

Salzburg          03.05.2024

Feldkirch         14.06.2024

Graz                   Juni 2024

Eisenstadt       Sept. 2023

Wien                  22.-23.11.2024

T4L - Flatterer.png

Lienz                 06.12.2024            Grandhotel Lienz

Kick off 2023

Tagung in Wien

Transplant for life 2023 - 2025

"Transplant for life" 

Vorsitz: 

    

Univ.-Prof. Dr. Andreas Zuckermann 

OA Priv.-Doz. Dr. Peter Jaksch

Location:  NOVUM 1070 Wien
Datum:     24.11. - 25.11.2023 / 08.30Uhr

Event 2024 - 2025

Transplant for life 2023 - 2025

in Planung

"Transplant for life" 

Vorsitz: 

    

Prim. Dr. Markus Rauter 

N.N. 

Location:  Klagenfurt
Datum:     19.01.2024 / 08.30Uhr

Tagung
Anmeldung

Transplant for life 2023-2025

"Pushing the limits" 

Vorsitz: 

    

Prim. PD Dr. Christopher Lambers 

Univ.-Prof. Dr. Bernd Lamprecht

Location:  Museum Arbeitswelt, Steyr
Datum:     05.04.2024 / 08.30Uhr

Tagung
Anmeldung

in Planung

Transplant for life 2023 - 2025

"Transplant for life" 

Vorsitz: 

    

Prim. Dr. Peter Cerkl 

N.N

Location:  Feldkirch
Datum:     14.06.2024 / 08.30Uhr

Tagung
Anmeldung

in Planung

Transplant for life 2023 - 2025

"Transplant for life" 

Vorsitz: 

    

Prim. Assoc.-Prof. Dr. Peter Errhalt 

OA Priv.-Doz. Dr. Peter Jaksch

Location:  Baden bei Wien
Datum:     23.02.2024 / 08.30Uhr

Tagung
Anmeldung

in Planung

Transplant for life 2023 - 2025

"Transplant for life" 

Vorsitz: 

    

Prim. Univ.-Prof. Dr. Judith Löffler-Ragg

=N. OA Dr. Claus-Manuel Janzer

Location:  Innsbruck
Datum:     08.03.2024 / 08.30Uhr

Tagung
Anmeldung

Transplant for life 2023 - 2025

"I want to breathe free " 

Vorsitz: 

    

OÄ Dr. Brigitte Riegler 

N.N.

Location:  Salzburg
Datum:     03.05.2024 / 08.30Uhr

Tagung
Anmeldung

Transplant for life 2023 - 2025

in Planung

"Transplant for life" 

Vorsitz: 

    

Priv.-Doz. Dr. Daniela Kniepeiss MBA, FEBS 

Priv.-Doz. Dr. Christian Magreiter

Location:  Graz
Datum:     Juni 2024 / 08.30Uhr

Tagung
Anmeldung

Transplant for life 2023 - 2025

in Planung

"Transplant for life" 

Vorsitz: 

    

Priv.-Doz. Dr. Daniela Kniepeiss MBA, FEBS 

N.N.

Location:  Eisenstadt
Datum:     Sept. 2024

Tagung
Anmeldung

in Planung

Transplant for life 2023 - 2025

"Transplant for life - EU global" 

Vorsitz: 

    

OA Priv.-Doz. Dr. Peter Jaksch

N.N.

Location:  Wien
Datum:     22.-23.11.2024

Tagung
Anmeldung

in Planung

Transplant for life 2023 - 2025

"Transplant for life - Swiss" 

Vorsitz: 

    

Prof. Dr. Isabella Schmitt-Opitz 

Location:  USZ Zürich, Swiss
Datum:     23.05.20234 / 08.30Uhr

Tagung
Anmeldung

Patronanz, Mitveranstalter

Logo Med.-Univ. Wien 235 x 88.png
Logo Med.-Univ. Graz 235 x 88.png
Logo Tirol Kliniken 235 x 88.png
Univ.-Spital Zuerich 222x88.png
116-000 Logo Gesundheitsverbund 235 x 88.png
Ärztekammer für Wien
Logo - Web ÖGP.png
OeKG Logo 222 x 88.png
116-000 Logo Herz Transplant 235 x 88.png
OGTC 235 x 88.png
bottom of page